Smluvní podmínky

 

  1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek. 
  2. Smluvní vztah vzniká na základě zaslané  objednávky pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa, číslo OP), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Zasláním objednávky stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.
  3. Zahájení pobytu je vždy v den nástupu dle domluveného času, uvolnění objektu - odjezd v den ukončení do 10 hodiny dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt a inventář v uklizeném stavu. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu a zaznačen stav elektroměru. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení, odečte elektroměr a převezme klíče od objektu. Při podpisu smlouvy pronajímatel stvrzuje, že přebírá objekt v bezvadném stavu.
  4. Objekt je určen maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle ubytovací smlouvy a popisu jednotlivých ubytovacích jednotek zveřejněného na webových stránkách. Objekt je pronajímán celý. Při pobytu do 6 osob, je klientům zpřístupněno pouze spodní patro chalupy (popřípadě dle dohody, vliv na cenu úklidu).
  5. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně, a potvrzena v objednávce.
  6. Platba: Po potvrzení rezervace objektu e-mailem, je nutno neprodleně zaplatit pobyt převodem na účet. Závazné potvrzení rezervace objektu vznikne po připsání peněz na účet, které budou potvrzeny e-mailem.
  7. V ceně pobytu nejsou zahrnuty náklady na spotřebu energie (1  kilowatt - 4,50 Kč), rekreační poplatek 16 Kč/ dospělá osoba a noc, náklady na spotřebu dřeva (1 balík 60 Kč), úklid 100 Kč/ osoba (minimum 500 Kč), povlečení na postel, osuška a ručník 100 Kč/ osoba.

7.1

Na místě se skládá kauce ve výši 500 Kč den, ze které se na konci pobytu vyúčtují náklady na energie, dřevo do krbu a příp. škody.  Budou-li na konci pobytu náklady vyšší, je nutno zbylou částku doplatit, v opačném případě bude klientovi přeplatek vrácen.

7.2

Storno pobytu je možné pouze v případě včasného zrušení pobytu, tj. 14 dní předem (vrácení celé částky pobytu), 7 dní předem (50% z ceny pobytu), méně než 1 týden (100% ceny pobytu). Zrušení rezervace u Silvestrovských pobytů je možné nejpozději 3 měsíce předem.  V případě předčasného odjezdu se peníze nevracejí. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, porucha objektu apod.) budou neprodleně vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli na účet.

8 Povinnosti nájemce:

8.1.    řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním ubytovací smlouvy,

8.2.    obeznámit se s obsluhou objektu,

8.3.    vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení

8.4.    dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, apod.

8.5.    nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 2000 Kč)

8.6.    vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí

8.7.    povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby dle elektroměru

8.8.    nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.

8.9.    nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou

8.10.nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, nebo vedla k poškození objektu

8.11.v objektu je přísný zákaz kouření

  1. Povinnost pronajímatele:

9.1.    umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.

9.2.    pronajímatel je povinen poskytnout vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

10. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce zejména bodu 8. 9. může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

11. Při pobytu zvířete v objektu, pronajímatel plně zodpovídá za případné škody, které zvíře způsobí.

12. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem


Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chalupě Stříška.

Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Kontaktujte nás

Chalupa Stříška

Krásná 173
739 04 Krásná, okres Frýdek Místek

E-mail: chalupastriska@gmail.com
Tel.: 731 659 200 Jan Bidlák
        777 316 215 Hana Novosádová

123  
Zvětšit mapu