Všeobecné podmínky

1.     Objednatel pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky účastníků pobytu podle těchto podmínek. 

2.     Smluvní vztah je možný na základě zaslané objednávky s údaji o objednateli (jméno, adresa, číslo OP),  doručené pronajímateli.  Akceptováním nabídky a provedením platby se stvrzuje  souhlas se všeobecnými podmínkami.

3.     Zahájení pobytu je od 14 do 18 hodin, uvolnění objektu - odjezd v den ukončení do 10 hodin dopoledne. (časy lze upravit dle předchozí dohody).  Při nástupu  předá  pronajímatel nájemci rekreační objekt v bezvadném a uklizeném stavu. Po kontrole objektu a přijetí kauce budou předány nájemci klíče. Pronajímatel má právo při předání objektu na identifikační údaje nájemce. Při odjezdu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení, odečte elektroměr, vyúčtuje náklady ze složené  kauce pobytu a převezme klíče od objektu. Při podpisu obytovacího protokolu pronajímatel i nájemce stvrzuje, že předává - přebírá objekt v bezvadném stavu.

4.     Objekt je vhodný pro ubytování stanoveného počtu osob podle popisu jednotlivých pokojových jednotek publikovaných na webových stránkách. Objekt je pronajímán celý. Při pobytu do 6 osob je klientům zpřístupněno pouze spodní patro chalupy (dohoda, vliv na cenu úklidu).

5.     Cena je stanovena podle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně dle  rezervace v objednávce.

6.     Platba: Po obdržení objednávky e-mailem je třeba neprodleně zaplatit pobyt převodem na účet. Závazná rezervace objektu vznikne po připsání peněz na účet, což bude  potvrzeno e-mailem.

7.     V ceně pobytu nejsou zahrnuty náklady na spotřebu energie (1 kilowatt - 5 Kč), náklady na spotřebu dřeva (1 balíček 80 Kč), úklid 2000 Kč, lůžkoviny, osuška a ručník 100 Kč / osoba.

7.1.  Vratná kauce se vybírá dohromady s cenou pobytu a činí 1000 Kč / den, kdy se na konci pobytu vyúčtují náklady na energii, dřevo do krbu a případné škody. Budou-li na konci pobytu náklady vyšší, je třeba zbylou částku doplatit, v opačném případě bude klientovi přeplatek vrácen.

7.2.  Storno pobytu je možné pouze v případě zrušení pobytu. Storno  14 dní předem (vrácení 100% platby), 7 dní předem (vrácení 50% z ceny pobytu), méně než 1 týden (vrácení 0% ceny pobytu). U storna u silvestrovských pobytů platí tyto lhůty. 42 dní předem (vrácení 100% platby), více než 21 dní předem (vrácení 60 % z ceny pobytu), více než 10 dní předem  (vrácení 30 % z ceny pobytu) méně než 10 dní (vrácení 0% ceny pobytu).   V případě předčasného odjezdu se peníze nevracejí. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, porucha objektu apod.) budou neprodleně vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli na účet.

8.     Povinnosti nájemce:

8.1.  souhlas se všeobecnými podmínkami  akceptací nabídky a  zaplacením pobytu

8.2.  obeznámit se s obsluhou objektu,

8.3.  vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození objektu či zařízení

8.4.  akceptovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, apod.)

8.5.  nájemce plně zodpovídá pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním ostatních účastníků pobytu (ztráta klíčů - 4000 Kč)

8.6.  vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí

8.7. povinnost složení kauce při nástupu na pobytdle stanovených podmínek pronajímatelem uvedených v kalkulaci a na webových sránkách.

8.8. zaplatit spotřebovanou elektrickou energii a další náklady(dřevo, uhlí popřípadě škody) za pobyt 

8.9.  nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, za děti, finanční prostředky, automobily atd.  po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel nezodpovídá za škodu na zdraví či majetku nájemců po celou dobu pobytu.

8.10.  nájemce se zavazuje dodržet počty ubytovaných osob (včetně dětí) a zvířat podle kalkulace  v       nabídce zaslané emailem,  kterou akceptoval a zaplatil.

8.11. nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která  by ohrozila bezpečnost     nájemníků, komplikovala pobyt nebo vedla k poškození objektu

8.12. Při pobytu zvířete v objektu nájemce plně zodpovídá za případné škody, které zvíře způsobí.

8.13.V objektu je přísný zákaz kouření - objekt je monitorován.

9.     Práva a povinnosti pronajímatele:

9.1.  umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.

9.2.  pronajímatel je povinen poskytnout  vše, co zahrnuje cenu pobytu inzerovanou na www stránkách v době vzniku rezervace. V případě změny, informovat o tom nájemce.

10.  Nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce zejména bodu 8. 10. může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

11.  Nedodržení dohodnutých platebních podmínek (zvláště doplatku pobytu v dohodnutém termínu), může být důvodem ke sturnu pobytu.

12. Další podmínky mohou být domluveny a sepsány mezi nájemcem a pronajímatelem na místě.

 

Jsme rádi , že jste si vybrali náš objekt a doufáme, že tady strávíte krásnou dovolenou

a budete se zde rádi vracet .

 

Tým chalupa Stříška smile

 

Kontaktujte nás

Chalupa Stříška

Krásná 173
739 04 Krásná, okres Frýdek Místek

E-mail: chalupastriska@gmail.com
Tel.: 723642518

123  
Zvětšit mapu

 

Novinka

Výčepní zařízení

Vycep